Openbaarheidsparagraaf Wet open overheid

Voorwoord

Terug naar navigatie - Voorwoord

In artikel 2.5 (Openbaarheidsparagraaf) van de Wet Open Overheid (Woo) wordt voorgeschreven dat bestuursorganen in de de jaarlijkse verantwoording verslag doen van de uitvoering ervan. Dit artikel beoogd een impuls te geven aan de actieve openbaarheid door voor te schrijven dat bestuursorganen in hun begroting en verantwoording aan moeten geven hoe zij rekening houden met de bepalingen uit de Woo.