3. Evaluatie startersleningen

Startersleningen

Terug naar navigatie - Startersleningen

Op 15 december 2016 heeft de gemeenteraad besloten om de “Verordening starterslening gemeente Bladel 2017” vast te stellen. Ieder jaar volgt een monitor en tussentijdse rapportage van het instrument via de P & C-cyclus. In 2022 zijn 10 startersleningen afgehandeld en is door de SVn, namens de gemeente Bladel, een bedrag van € 250.000,- uitgeleend.

De aanvragers zijn afkomstig uit: Gemeente Bladel 5
Overige Kempengemeenten 4
Elders 1
De aanvragers zijn/komen: Echte starter (van huis uit) 8
Vanuit huurwoning in gemeente Bladel 0
Vanuit part. huurwoning gemeente Bladel 0
Vanuit huurwoning elders 2
De aangekochte woningen liggen in de kern: Bladel 5
Hapert 1
Hoogeloon 3
Casteren 1
Netersel 0
De leningen zijn bestemd voor aankoop van: Bestaande woning 7
Nieuwbouwwoning 3
Financiering startersleningen
Het instrument Starterslening loopt nu 9 jaren en in deze jaren zijn de navolgende startersleningen verstrekt.
De starterslening wordt vanuit de eigen middelen van de gemeente gefinancierd.
Jaar aantal startersleningen Bedrag uitgeleende leningen
2014 21 € 132.000
2015 11 € 181.000
2016 14 € 335.000
2017 17 € 404.000
2018 16 € 274.000
2019 9 € 186.000
2020 18 € 428.000
2021 17 € 410.000
2022 10 € 250.000
TOTAAL 133 € 2.600.000