4. Evaluatie starterleningen

Startersleningen

Terug naar navigatie - Startersleningen

Op 15 december 2016 heeft de gemeenteraad besloten om de “Verordening starterslening gemeente Bladel 2017” vast te stellen. Ieder jaar volgt een monitor en tussentijdse rapportage van het instrument via de P & C-cyclus. Medio 2015 hebben het Rijk en de Provincie Noord-Brabant besloten hun aandeel in de starterslening te stoppen, waardoor sindsdien het volledige bedrag van de starterslening voor rekening van de gemeente Bladel komt. In 2021 zijn 17 startersleningen afgehandeld en is door de SVn, namens de gemeente Bladel, een bedrag van € 410.000,- uitgeleend.

De aanvragers zijn afkomstig uit: Gemeente Bladel 15
Overige Kempengemeenten 1
Elders 1
De aanvragers zijn/komen: Echte starter (van huis uit) 15
Vanuit huurwoning in gemeente Bladel 0
Vanuit part. huurwoning gemeente Bladel 0
Vanuit huurwoning elders 2
De aangekochte woningen liggen in de kern: Bladel 8
Hapert 3
Hoogeloon 1
Casteren 4
Netersel 1
De leningen zijn bestemd voor aankoop van: Bestaande woning 17
Nieuwbouwwoning 0
Financiering startersleningen
Het instrument Starterslening loopt nu 8 jaren en in deze jaren zijn de navolgende startersleningen verstrekt.
De starterslening wordt vanuit de eigen middelen van de gemeente gefinancierd.
Jaar aantal startersleningen Bedrag uitgeleende leningen
2014 21 132.000
2015 11 181.000
2016 14 335.000
2017 17 404.000
2018 16 274.000
2019 9 186.000
2020 18 428.000
2021 17 410.000
TOTAAL 123 2.350.000