5. Evaluatie starterleningen

Startersleningen

Terug naar navigatie - Startersleningen

Op 15 december 2016 heeft de gemeenteraad besloten om de “Verordening starterslening gemeente Bladel 2017” vast te stellen. Ieder jaar volgt een monitor en tussentijdse rapportage van het instrument via de P & C-cyclus. Medio 2015 hebben het Rijk en de Provincie Noord-Brabant besloten hun aandeel in de starterslening te stoppen, waardoor sindsdien het volledige bedrag van de starterslening voor rekening van de gemeente Bladel komt. In 2020 zijn 18 startersleningen afgehandeld en is door de SVn, namens de gemeente Bladel, een bedrag van € 428.000,- uitgeleend.

De aanvragers zijn afkomstig uit: Gemeente Bladel 17
Overige Kempengemeenten 1
Elders 0
De aanvragers zijn/komen: Echte starter (van huis uit) 15
Vanuit huurwoning in gemeente Bladel 0
Vanuit part. huurwoning gemeente Bladel 3
Vanuit huurwoning elders 0
De aangekochte woningen liggen in de kern: Bladel 5
Hapert 3
Hoogeloon 5
Casteren 0
Netersel 5
De leningen zijn bestemd voor aankoop van: Bestaande woning 9
Nieuwbouwwoning 9
Financiering startersleningen
Het instrument Starterslening loopt nu ongeveer 4 jaren en in deze jaren zijn de navolgende startersleningen verstrekt.
De starterslening wordt vanuit de eigen middelen van de gemeente gefinancierd.
Jaar aantal startersleningen Bedrag uitgeleende leningen
2014 21 132.000
2015 11 181.000
2016 14 335.000
2017 17 404.000
2018 16 274.000
2019 9 186.000
2020 18 428.000
TOTAAL 106 1.940.000
Revolverend fonds bij SVn
De gemeente stort de voor de starterslening benodigde financieringsbedragen in een revolverend fonds bij de SVn.
Dit fonds wordt beheerd door het SVn. Vanaf het derde jaar worden door de SVn rente en aflossingen van de starters
ontvangen. Deze komen in dit fondsterecht. Hiervan kunnen weer nieuwe leningen worden verstrekt.
Het verloop van het Revolverend Fonds bij de SVn over het jaar 2020 is als volgt:
Saldo per 1 januari 2020 198.000
Bij: Stortingen door gemeente Bladel 400.000
Bij: Extra aflossingen startersleningen gedurende 2020 146.000
Bij: Ontvangen rentes van starters 15.000
Af: Verstrekte startersleningen -428.000
Af: Beheerskosten SVn over het jaar 2020 -7.000
Saldo per 31 december 2020 324.000