Onderhoud kapitaalgoederen

Verduurzaming en vervanging installaties gemeentelijke gebouwen

Terug naar navigatie - Verduurzaming en vervanging installaties gemeentelijke gebouwen

Meerjarig onderhoud en investeringen gemeentelijke gebouwen
Ten behoeve van de bekostiging van het toekomstig groot onderhoud van de gemeentelijke gebouwen is het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) geactualiseerd en zijn en alle onderhoudskosten geïndexeerd naar het prijspeil 1 januari 2021. Daarbij zijn tevens de restantkredieten 2020 voor de verduurzaming en vervanging van technische installaties van een aantal gemeentelijke gebouwen en het restantbudget 2020 voor het reguliere onderhoudsprogramma geëvalueerd en qua uitvoering gefaseerd in het werkprogramma 2021-2030.

Teneinde aan de gestelde BBV-voorschriften te voldoen wordt sinds 2020 bij de actualisatie van het MJOP voor het meerjarig onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen het volgende onderscheid gemaakt:

  • Regulier groot onderhoud op basis van een 10 jaarlijks werkprogramma. Hiervoor worden de benodigde jaarlijkse dotaties opgenomen binnen de betreffende onderhoudsvoorzieningen.
  • Investeringen voor de vervanging van technische installaties en/of renovatiewerkzaamheden met een technische levensduur van 15 jaar of langer. Deze investeringen worden opgenomen het meerjareninvesteringsprogramma 2021-2025 (MIP);
  • Investeringen voor de verduurzaming en/of optimalisering van de bestaande energievoorzieningen van gemeentelijke gebouwen. Deze investeringen worden eveneens opgenomen het meerjareninvesteringsprogramma 2021-2025 (MIP);

De actualisatie van de restantkredieten 2020 en eerder geraamde kredieten voor het jaar 2021 met betrekking tot de vervanging van technische installaties/renovaties en verduurzaming gebouwen, in totaal € 2.037.000,- leidt per saldo voor het jaar 2021 tot een verlaging van deze investeringen met € 478.000,- tot € 1.559.000,-. Daarnaast worden voor de planperiode 2021-2025 de volgende nieuwe/aanvullende investeringen gevraagd:

technische installaties en renovaties investering jaar
• Accommodatie voetbal/korfbal De Smelen Casteren 102.000 2021
• Accommodatie VV Hoogeloon 62.000 2021
• Renovatie dak brandweerkazerne Hapert 32.000 2022
• Gebouw tennispaviljoen De Smagtenbocht 15.000 2023
• Renovatie dak brandweerkazerne Bladel 25.000 2023
• Renovatie gebouw postduivenvereniging De Lemelvelden 91.000 2023
• Renovatie Luwatoren Bladel 9.000 2024
• Renovatie dak voormalige gemeentewerf Bladel 65.000 2024
• Renovatie tennispaviljoen De Lemelvelden 35.000 2025
• Renovatie tennispaviljoen De Smagtenbocht 42.000 2025
• Renovatie oudbouw gemeentehuis 25.000 2025
• Vervanging installaties gemeentehuis    91.000 2025
totaal 594.000  
Verduurzaming gebouwen Investering jaar
• Accommodatie voetbal/korfbal De Smelen Casteren 126.000 2021
• Sporthal Eureka Hapert (ambitie gasloos i.v.m. nieuwe MFA) 532.000 2021
• Tribune VV Hapert De Lemelvelden 20.000 2022
• Accommodatie tennis/korfbal De Lemelvelden 35.000 2025
• MFA D’n Aanloop Hoogeloon 37.000 2025
• MFA De Poel Netersel 44.000 2025
• Gemeentehuis Bladel 431.000 2025
totaal 1.225.000  

Als gevolg van de actualisatie van de het 10-jaarlijks onderhoudsprogramma (MJOP) en de daarmee samenhangende onderhoudvoorzieningen stijgen de structurele jaarlijkse dotaties aan de onderhoudsvoorzieningen per saldo met € 9.000,-. Daarnaast worden de kapitaallasten van de nieuwe/aanvullende investeringen voor de jaren 2022 tot en met 2025 opgenomen in het meerjareninvesteringsprogramma (MIP).