Perspectiefnota 2021

De perspectiefnota is de eerste tussentijdse rapportage over de afwijkingen op de huidige begroting. Het is ook het kaderstellend document op het gebied van beleid en financiën voor de begroting van het volgend jaar.