III. Geactualiseerd meerjarenprogramma 2021-2025

Geactualiseerd overzicht meerjarenprogramma

Terug naar navigatie - Geactualiseerd overzicht meerjarenprogramma
Waarden
nr A/B Omschrijving i/s 2021-i 2022-i 2023-i 2024-i 2025-i 2021 2022 2023 2024 2025
10 A Bestuur en ondersteuning -
vervanging geluids- en video apparatuur s -75.000 -8.250 -8.175 -8.100 -8.025
vervanging ipdas s -25.000 -6.500 -6.438 -6.375 -6.313
uitbreiding formatie griffie s -10.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
B Algemene reserve: opbrengst locatie Den Herd i -940.800
Algemene reserve: opbrengst locatie Praktijkschool i -670.307
Algemene reserve: reserve kapitaallasten investeringen locatie Den Herd i 940.800
Algemene reserve: reserve kapitaallasten investeringen locatie Prakrijkschool i 670.307
Reserve afschrijving geactiveerde dekking uitgaven MFA Hapert s 109.630 108.757 107.885
Reserve afschrijving geactiveerde uitgaven locatie Den Herd i -940.800
Reserve kapitaallasten investeringen locatie Den Herd s 46.975 46.601
Reserve kapitaallasten investeringen locatie MFA Hapert i 0
Reserve kapitaallasten investeringen locatie Praktijkschool s 33.469 33.411
Reserve kapitaallasten investeringen: locatie Praktijkschool i -670.307
Algemene reserve: dekkingsreserve gemeenschapshuis aan de Markt i 3.393.000
Algemene reserve: reserve kapitaallasten uitgaven gemeenschapshuis aan de Markt i 4.000.000
Algemene reserve: sloopkosten gemeenschapshuis aan de Markt i 249.005
Algemene reserve: dekkingsresultaat gemeenschapshuis aan de Markt i -141.345
Reserve kapitaallasten investeringen gemeenschapshuis aan de Markt i -7.393.000
Reserve kapitaallasten investeringen gem.huis aan de Markt (doorschuiven 3.393.000) s 216.404 214.590 212.775
Reserve kapitaallasten investeringen gem.Huis aan de Markt (4.000.000) s 199.724 198.135 196.546
Reserve kapitaallasten investeringen gem.huis aan de Markt 1.604.730 s 80.896 80.498 80.100
Totaal 10 -100.000 -10.000 204.255 420.696 -973.158 632.980
20 A Overhead en ondersteuning organisatie -
Formatie-uitbreidingen organisatie s -120.000 -240.000 -240.000 -240.000 -240.000
Formatie-uitbreidingen organisatie verrekening grondexploitaties s 35.000 70.000 70.000 70.000 70.000
renovatie dak voormalige gemeentewerf s -65.000 -3.250 -3.224
renovatie dak gemeentehuis s -25.000 -1.250
vervanging installaties gemeentehuis s -91.000 -6.977
energiebesparende maatregelen gemeentehuis s -431.000 -33.043
Totaal 20 -65.000 -547.000 -85.000 -170.000 -170.000 -173.250 -214.494
40 A Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien -
extra verhoging OZB-tarieven: correctie herverdeling GF s -23.952 -100.000 -100.000
extra verhoging OZB-tarieven: herverdeling GF s 23.952 100.000 100.000
Herijking gemeentefonds: stelpost s -100.000 -100.000 -100.000
Onderuitputting kapitaallasten i 75.476 492.444 543.061 119.013 215.593
Totaal 40 75.476 492.444 443.061 19.013 115.593
110 A Veiligheid -
B Renovatie dak brandweerkazerne Hapert s -32.000 -1.600 -1.587 -1.574 -1.562
Renovatie dak brandweerkazerne Bladel s -25.000 -1.250 -1.240 -1.230
Totaal 110 -32.000 -25.000 -1.600 -2.837 -2.814 -2.792
120 A Verkeer en vervoer -
Herinrichting van Dissellaan / Beatrixlaan: Den Herd naar de Markt s -420.000 -12.600 -12.516 -12.432
Infrastructurele maatregelen centrumvisie Bladel s -300.000 -9.000 -8.940 -8.880 -8.820
Verbetering / gepland groot onderhoudwegen 2022 s -1.300.000 -39.000 -38.740 -38.480 -38.220
Verbetering / gepland groot onderhoudwegen 2023 s -1.400.000 -42.000 -41.720 -41.440
Verbetering / gepland groot onderhoudwegen 2024 s -1.400.000 -42.000 -41.720
Verbetering / gepland groot onderhoudwegen 2025 s -1.400.000 -42.000
Verkeersvisie Hapert: aanpassing Oude Provincialeweg s -150.000 -4.500 -4.470 -4.440 -4.410 -4.380
Vervanging openbare verlichting 2022: armaturen s -65.100 -3.906 -3.873 -3.841 -3.808
Vervanging openbare verlichting 2022: masten s -69.430 -2.430 -2.413 -2.395 -2.378
Vervanging openbare verlichting 2023: armaturen s -56.440 -3.386 -3.358 -3.330
Vervanging openbare verlichting 2023: masten s -60.770 -2.127 -2.112 -2.097
Vervanging openbare verlichting 2024: armaturen s -56.440 0 -3.386 -3.358
Vervanging openbare verlichting 2024: masten s -60.770 0 -2.127 -2.112
Vervanging openbare verlichting 2025: armaturen s -56.440 -3.386
Vervanging openbare verlichting 2025: masten s -60.770 -2.127
verbreden bestaande recreatieve fietspaden Cartierheide (betonverharding) s -400.000 -12.000 -11.920 -11.840 -11.760 -11.680
verbreden bestaande recreatieve fietspaden Cartierheide (doorbet. Eersel) s -150.000 -4.500 -4.470 -4.440 -4.410 -4.380
verbreden bestaande recreatieve fietspaden Cartierheide (subsidie) s 300.000 9.000 8.940 8.880 8.820 8.760
B evaluatie GVVP uitvoering s 0 0 0 0 0
Uitvoering herinrichting N284 s -100.000 -300.000 -200.000 -1.000.000 -2.200.000 -5.000 -19.960 -29.800 -79.560 -188.920
Verkeersvisie Hapert: aanpassing Oude Provincialeweg s -850.000 -1.300.000 -25.500 -64.330 -63.900 -63.470
verbreden bestaande recreatieve fietspaden Cartierheide (semi-verharding) s -750.000 -37.500 -37.200 -36.900 -36.600
Totaal 120 -500.000 -3.634.530 -3.437.210 -2.517.210 -3.717.210 -17.000 -149.216 -257.249 -352.935 -507.898
130 A Economie -
Toeristenbelasting naar arbeidsmigranten s 0 0 0 0 0
Toeristenbelasting naar arbeidsmigranten: inventarisatie i 0
B Toeristenbelasting s 30.350 30.350 30.350
Totaal 130 0 0 30.350 30.350 30.350
140 A Onderwijs -
Totaal 140
150 A Sport, cultuur en recreatie -
aanpassing sporthal Eureka tbv aansluiting op MFA s -20.000 -1.000 -992 -984 -976
renovatie dak KV Klimroos De Roetwijer s -14.000 -700 -694 -689 -683
renovatie dak sporthal Eureka (SPUK) s 14.700 735 729 723 717 711
renovatie dak tennis/korfbal De Lemelvelden (SPUK) s 9.940 497 493 489 485 481
renovatie dak VV Bladella De Smagtenbocht s -69.000 -3.450 -3.422
renovatie LUWA-toren Bladel s -50.000 -2.500 -2.480
renovatie sportvelden 2021 (SPUK) s 3.500 175 174 172 171 169
renovatie sportvelden 2022 s -25.000 -1.250 -1.240 -1.230 -1.220
renovatie sportvelden 2023 s -25.000 -1.250 -1.240 -1.230
renovatie sportvelden 2024 s -25.000 -1.250 -1.240
renovatie sportvelden 2025 s -25.000 -1.250
Uitvoering groenstructuurplan 2022 s -110.000 -5.500 -5.456 -5.412 -5.368
Uitvoering groenstructuurplan 2023 s -110.000 -5.500 -5.456 -5.412
Uitvoering groenstructuurplan 2024 s -110.000 -5.500 -5.456
Uitvoering groenstructuurplan 2025 s -110.000 -5.500
vervangen installaties sporthal Eureka (SPUK) s 19.740 1.513 1.500 1.487 1.474 1.461
vervangen installaties sporthal X-sport (SPUK) s 3.548 272 270 267 265 263
vervangen installaties tennis/korfbal De Lemelvelden (SPUK) s 4.760 365 362 359 355 352
vervangen installaties tribune vv Hapert (SPUK) s 12.880 987 979 970 962 953
vervanging installaties KV Klimroos De Roetwijer s -53.000 -4.063 -4.028 -3.993 -3.957
Vervanging speeltoestellen 2022 s -45.500 -5.005 -4.960 -4.914 -4.869
vervanging toplaag kunstgrasvelden 2022 s -250.000 -19.167 -19.000 -18.833 -18.667
vervanging toplaag kunstgrasvelden 2023 s -250.000 -19.167 -19.000 -18.833
renovatie gebouw De Witpen De Lemelvelden s -91.000 -4.550 -4.514
renovatie tennis/korfbal De Lemelvelden s -35.000 -1.750
renovatie tribune vv Hapert De Lemelvelden s -20.000 -1.000 -992
renovatie tennispaviljoen De Smagtenbocht s -42.000 -2.100
technische installaties tennispaviljoen De Smagtenbocht s -15.000 -1.150 -1.140 -1.130
Technische installaties voetbal/korfbal Casteren s -102.000 -7.820 -7.752 -7.684 -7.616 -7.548
Technische installaties VV Hoogeloon s -62.000 -4.753 -4.712 -4.671 -4.629 -4.588
Verduurzaming sporthal Eureka (ivm MFA) s -532.000 -40.787 -40.432 -40.077 -39.723 -39.368
Verduurzaming voetbal/korfbal Casteren s -126.000 -9.660 -9.576 -9.492 -9.408 -9.324
B huur en servicekosten bibliotheek s 75.785 75.785
ontwikkeling Egyptische Poort: exploitatiesubsidie zwembad2 -75.000 -150.000 -151.000 -152.000 -153.000
Totaal 150 -752.932 -517.500 -400.000 -365.000 -212.000 -133.476 -244.650 -271.894 -214.303 -224.702
160 A Sociaal domein -
uitgaven reductie begeleiding s
uitgaven reductie jeugd s
verduurzaming MFA De Poel s -44.000 -3.373
verduurzaming MFA D'n Anloop s -37.000 -2.837
B huur en servicekosten CJG s 90.700 90.700
Verbouwing gemeenschapshuis aan de Markt: renteresultaat s 25.449 79.407 75.579
Verbouwing gemeenschapshuis aan de Markt: sloopkosten i -249.005 -249.005
Verbouwing gemeenschapshuis aan de Markt: uitbreiding s -4.946.872 -173.141 -171.904 -170.667 -169.430
Verbouwing gemeenschapshuis aan de Markt: voorber.krediet s -200.000
Verbouwing gem.huis aan de Markt: restwaarde 10% WOZ bij ingebruikname s 1.849.000 64.715 64.253 63.791
Verbouwing gemeenschapshuis aan de Markt: verbouwing s -2.203.642 -5.859.481 -110.182 -402.275 -399.050 -395.824
Verbouwing gemeenschapshuis aan de Markt: installaties s -5.477.702 -419.957 -416.305 -412.654
Verbouwing gemeenschapshuis aan de Markt: bijdrage bibliotheek s 200.000 10.000 9.920 9.840
Totaal 160 -200.000 -7.399.519 -9.288.183 -81.000 -532.328 -893.972 -741.742 -744.208
170 A Volksgezondheid en milieu -
Rioolrechten: uitvoering GRP 2022 s 63.450 63.020 62.589 62.159
Rioolrechten: uitvoering GRP 2023 s 63.450 63.020 62.589
Rioolrechten: uitvoering GRP 2024 s 63.450 63.020
Rioolrechten: uitvoering GRP 2025 s 63.450
Uitvoering GRP 2022: vervanging riolering s -1.465.000 -43.950 -43.657 -43.364 -43.071
Uitvoering GRP 2022: klimaatmaatregelen s -500.000 -15.000 -14.900 -14.800 -14.700
Uitvoering GRP 2022: vervanging gemalen s -75.000 -4.500 -4.463 -4.425 -4.388
Uitvoering GRP 2023: vervanging riolering s -1.465.000 -43.950 -43.657 -43.364
Uitvoering GRP 2023: klimaatmaatregelen s -500.000 -15.000 -14.900 -14.800
Uitvoering GRP 2023: vervanging gemalen s -75.000 -4.500 -4.463 -4.425
Uitvoering GRP 2024: vervanging riolering s -1.465.000 -43.950 -43.657
Uitvoering GRP 2024: klimaatmaatregelen s -500.000 -15.000 -14.900
Uitvoering GRP 2024: vervanging gemalen s -75.000 -4.500 -4.463
Uitvoering GRP 2025: vervanging riolering s -1.465.000 -43.950
Uitvoering GRP 2025: klimaatmaatregelen s -500.000 -15.000
Uitvoering GRP 2025: vervanging gemalen s -75.000 -4.500
Totaal 170 -2.040.000 -2.040.000 -2.040.000 -2.040.000 0 0 0 0
180 A Ruimtelijke ontwikkeling en beheer -
Anticiperende verwervingen s -2.000.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
Startersleningen s -375.000 -3.750 -3.750 -3.750 -3.750
B Ontwikkeling locatie Den Herd i 940.800
Ontwikkeling locatie MFA Hapert i 0
Ontwikkeling locatie Praktijkschool i 670.307
Totaal 180 -2.375.000 -23.750 -23.750 1.587.357 -23.750
Eindtotaal -1.452.932 -16.098.549 -15.190.393 -4.987.210 -6.597.210 -170.000 -424.845 -725.595 -821.482 -938.921