Sitemap

 1. Blz. 1 Najaarsnota 2022
  1. Blz. 2 Najaarsnota 2022
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Inleiding
    1. Blz. 5 Najaarsnota op hoofdlijnen
    2. Blz. 6 Coronavirus
    3. Blz. 7 Informatie prijsstijgingen
    4. Blz. 8 Vertrekpunt meerjarenperspectief
    5. Blz. 9 Mutaties meerjarenprogramma
    6. Blz. 10 Autonome structurele mutaties najaarsnota
    7. Blz. 11 Autonome incidentele mutaties najaarsnota
    8. Blz. 12 Autonome mutaties totaal najaarsnota
    9. Blz. 13 Geactualiseerd meerjarenperspectief
    10. Blz. 14 Conclusie
   2. Blz. 15 Opbouw najaarsnota 2022
    1. Blz. 16 Kenmerken van deze najaarsnota zijn
    2. Blz. 17 Investeringskredieten
    3. Blz. 18 Opbouw en indeling
  3. Blz. 19 Beleidsvelden / hoofdtaakvelden
   1. Blz. 20 Bestuur en ondersteuning
    1. Blz. 21 Algemeen
    2. Blz. 22 Meerjarenprogramma
    3. Blz. 23 Bijstelling budgetten
    4. Blz. 24 Bijstelling reserves
    5. Blz. 25 Stand van investeringen 2022
    6. Blz. 26 Samenvatting financiële consequenties
   2. Blz. 27 Overhead en ondersteuning organisatie
    1. Blz. 28 Algemeen
    2. Blz. 29 Bijstelling budgetten
    3. Blz. 30 Stand van investeringen 2022
    4. Blz. 31 Samenvatting financiële consequenties
   3. Blz. 32 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
    1. Blz. 33 Algemeen
    2. Blz. 34 Meerjarenprogramma
    3. Blz. 35 Bijstelling budgetten
    4. Blz. 36 Stand van investeringen 2022
    5. Blz. 37 Samenvatting financiële consequenties
   4. Blz. 38 Veiligheid
    1. Blz. 39 Algemeen
    2. Blz. 40 Bijstelling budgetten
    3. Blz. 41 Stand van investeringen 2022
    4. Blz. 42 Samenvatting financiële consequenties
   5. Blz. 43 Verkeer en vervoer
    1. Blz. 44 Algemeen
    2. Blz. 45 Meerjarenprogramma
    3. Blz. 46 Bijstelling budgetten
    4. Blz. 47 Stand van investeringen 2022
    5. Blz. 48 Samenvatting financiële consequenties
   6. Blz. 49 Economie
    1. Blz. 50 Algemeen
    2. Blz. 51 Bijstelling budgetten
    3. Blz. 52 Stand van investeringen 2022
    4. Blz. 53 Samenvatting financiële consequenties
   7. Blz. 54 Onderwijs
    1. Blz. 55 Algemeen
    2. Blz. 56 Bijstelling budgetten
    3. Blz. 57 Stand van investeringen 2022
    4. Blz. 58 Samenvatting financiële consequenties
   8. Blz. 59 Sport, cultuur en recreatie
    1. Blz. 60 Algemeen
    2. Blz. 61 Meerjarenprogramma
    3. Blz. 62 Bijstelling budgetten
    4. Blz. 63 Stand van investeringen 2022
    5. Blz. 64 Samenvatting financiële consequenties
   9. Blz. 65 Sociaal domein
    1. Blz. 66 Algemeen
    2. Blz. 67 Bijstelling budgetten
    3. Blz. 68 Stand van investeringen 2022
    4. Blz. 69 Ontwikkelingen
    5. Blz. 70 Samenvatting financiële consequenties
   10. Blz. 71 Volksgezondheid en milieu
    1. Blz. 72 Algemeen
    2. Blz. 73 Meerjarenprogramma
    3. Blz. 74 Bijstelling budgetten
    4. Blz. 75 Stand van investeringen 2022
    5. Blz. 76 Samenvatting financiële consequenties
   11. Blz. 77 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing
    1. Blz. 78 Algemeen
    2. Blz. 79 Meerjarenprogramma
    3. Blz. 80 Bijstelling budgetten
    4. Blz. 81 Stand van investeringen 2022
    5. Blz. 82 Samenvatting financiële consequenties
  4. Blz. 83 Paragrafen
   1. Blz. 84 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 85 Inleiding
    2. Blz. 86 Beleid voor risicomanagement
    3. Blz. 87 Risicio-inventarisatie
    4. Blz. 88 Financiële indicatie risico-inventarisatie en -kwantificering
    5. Blz. 89 Weerstandsvermogen
   2. Blz. 90 Bedrijfsvoering
    1. Blz. 91 Rechtmatigheidsverantwoording
    2. Blz. 92 Wet open overheid (Woo)
   3. Blz. 93 Grondexploitatie
    1. Blz. 94 Plannen in voorbereiding
   4. Blz. 95 Verbonden partijen
    1. Blz. 96 Ontwikkelingen
   5. Blz. 97 Covid-19
    1. Blz. 98 Coronamaatregelen
  5. Blz. 99 Financiële begroting (overzicht van baten en lasten)
   1. Blz. 100 Toelichting begroting (baten en lasten)
    1. Blz. 101 Financiële begroting: baten en lasten
    2. Blz. 102 Financiële begroting: structureel en incidenteel
  6. Blz. 103 Bijlagen
   1. Blz. 104 Overzicht geraamde baten en lasten per beleidsveld
    1. Blz. 105 Overzicht geraamde baten en lasten per beleidsveld
  7. Zoeken
  8. Publicatie bijlagen
  9. Contact
  10. PrivacyStatement
  11. Sitemap