Onderhoud kapitaalgoederen

Verduurzaming en vervanging installaties gemeentelijke gebouwen

Bij de perspectiefnota 2020 zijn diverse kredieten beschikbaar gesteld voor de verduurzaming en vervanging van technische installaties van onderstaande gemeentelijke gebouwen. Door de nasleep van de Covid-19 crisis en capaciteitsproblemen bij BIZOB (inkoop) hebben de voorbereidingen en aanbestedingen van deze projecten de nodige vertraging opgelopen. De uitvoering van het merendeel van deze projecten staat gepland voor het 4e kwartaal 2020 en het 1e kwartaal 2021. De werkzaamheden met betrekking tot de accommodaties van de korfbalverenigingen in Hapert en Casteren zijn tijdelijk on hold gezet in verband met het onderzoek naar de fusiemogelijkheden van deze verenigingen.