Financiering

Financieringsmiddelen

Terug naar navigatie - Financieringsmiddelen

Begin 2020 hebben we een vaste geldlening afgesloten van € 20.000.000,- tegen een rentepercentage van 0,442%, met een looptijd van 20 jaar. Daarnaast is in de najaarsnota de totale omvang van zowel de korte als de lange financiering nogmaals geactualiseerd, alsmede is de bespaarde rente over de reserves en voorzieningen budgettair verwerkt.