Najaarsnota 2020

De najaarsnota is, als voorloper van de jaarstukken, vooral gericht op de financiële ontwikkelingen en in mindere mate op de beleidsmatige ontwikkelingen.