Sitemap

 1. Blz. 1 Perspectiefnota 2023
  1. Blz. 2 Perspectiefnota 2022
  2. Blz. 3 Programma’s
  3. Blz. 4 1. Inleiding
   1. Blz. 5 Voorwoord
    1. Blz. 6 Wat is opgenomen in de perspectiefnota?
    2. Blz. 7 Conclusie
  4. Blz. 8 2. Leeswijzer
   1. Blz. 9 Leeswijzer
    1. Blz. 10 Kenmerken van deze perspectiefnota zijn
    2. Blz. 11 Meerjarenprogramma
    3. Blz. 12 Opbouw en indeling
  5. Blz. 13 3. Uitkomsten
   1. Blz. 14 Perspectiefnota nader beschouwd
    1. Blz. 15 Algemeen
    2. Blz. 16 1. Vertrekpunt meerjarenperspectief
    3. Blz. 17 2. Actualisatie en herprioritering meerjarenprogramma
    4. Blz. 18 -
    5. Blz. 19 3. Autonome bijstellingen bestaand beleid
    6. Blz. 20 4. Geactualiseerd meerjarenperspectief
    7. Blz. 21 5. Actueel beeld beschikbare algemene reserve
  6. Blz. 22 4. Beleidsvelden / hoofdtaakvelden
   1. Blz. 23 1. Bestuur en ondersteuning
    1. Blz. 24 Algemeen
    2. Blz. 25 Meerjarenprogramma
    3. Blz. 26 Bijstelling budgetten
    4. Blz. 27 Bijstelling reserves
    5. Blz. 28 Beleidskaders
    6. Blz. 29 Samenvatting financiële consequenties
   2. Blz. 30 2. Veiligheid
    1. Blz. 31 Maatschappelijk effect
    2. Blz. 32 Meerjarenprogramma
    3. Blz. 33 Bijstelling budgetten
    4. Blz. 34 Beleidskaders
    5. Blz. 35 Samenvatting financiële consequenties
   3. Blz. 36 3. Verkeer en vervoer
    1. Blz. 37 Maatschappelijk effect
    2. Blz. 38 Meerjarenprogramma
    3. Blz. 39 Bijstelling budgetten
    4. Blz. 40 Beleidskaders
    5. Blz. 41 Samenvatting financiële consequenties
   4. Blz. 42 4. Economie
    1. Blz. 43 Algemeen
    2. Blz. 44 Meerjarenprogramma
    3. Blz. 45 Bijstelling budgetten
    4. Blz. 46 Beleidskaders
    5. Blz. 47 Samenvatting financiële consequenties
   5. Blz. 48 5. Onderwijs
    1. Blz. 49 Algemeen
    2. Blz. 50 Meerjarenprogramma
    3. Blz. 51 Bijstelling budgetten
    4. Blz. 52 Beleidskaders
    5. Blz. 53 Samenvatting financiële consequenties
   6. Blz. 54 6. Sport, cultuur en recreatie
    1. Blz. 55 Algemeen
    2. Blz. 56 Meerjarenprogramma
    3. Blz. 57 Bijstelling budgetten
    4. Blz. 58 Beleidskaders
    5. Blz. 59 Samenvatting financiële consequenties
   7. Blz. 60 7. Sociaal domein
    1. Blz. 61 Algemeen
    2. Blz. 62 Meerjarenprogramma
    3. Blz. 63 Bijstelling budgetten
    4. Blz. 64 Beleidskaders
    5. Blz. 65 Samenvatting financiële consequenties
   8. Blz. 66 8. Volksgezondheid en milieu
    1. Blz. 67 Algemeen
    2. Blz. 68 Meerjarenprogramma
    3. Blz. 69 Bijstelling budgetten
    4. Blz. 70 Beleidskaders
    5. Blz. 71 Samenvatting financiële consequenties
   9. Blz. 72 9. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing
    1. Blz. 73 Algemeen
    2. Blz. 74 Meerjarenprogramma
    3. Blz. 75 Bijstelling budgetten
    4. Blz. 76 Beleidskaders
    5. Blz. 77 Samenvatting financiële consequenties
   10. Blz. 78 10. Overhead en ondersteuning organisatie
    1. Blz. 79 Algemeen
    2. Blz. 80 Meerjarenprogramma
    3. Blz. 81 Bijstelling budgetten
    4. Blz. 82 Samenvatting financiële consequenties
   11. Blz. 83 11 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
    1. Blz. 84 Algemeen
    2. Blz. 85 Meerjarenprogramma
    3. Blz. 86 Bijstelling budgetten
    4. Blz. 87 Beleidskaders
    5. Blz. 88 Samenvatting financiële consequenties
  7. Blz. 89 5. Paragrafen
   1. Blz. 90 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 91 Inleiding
    2. Blz. 92 Risicio-inventarisatie
    3. Blz. 93 Financiële indicatie risico-inventarisatie en -kwantificering
    4. Blz. 94 Weerstandsvermogen
   2. Blz. 95 Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 96 Voorziening onderhoud wegen
  8. Blz. 97 6. Financiële begroting
   1. Blz. 98 Toelichting begroting (baten en lasten)
    1. Blz. 99 Financiële begroting: baten en lasten
    2. Blz. 100 Financiële begroting: structureel en incidenteel
  9. Blz. 101 Bijlagen
   1. Blz. 102 I. Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld
    1. Blz. 103 Mutaties baten en lasten
   2. Blz. 104 II. Geactualiseerd meerjarenprogramma 2023-2027
    1. Blz. 105 Geactualiseerd overzicht meerjarenprogramma
   3. Blz. 106 III. Overzicht verloop algemene reserve
    1. Blz. 107 Prognose algemene reserve
  10. Zoeken
  11. Publicatie bijlagen
  12. Contact
  13. PrivacyStatement
  14. Sitemap