III. Overzicht verloop algemene reserve

Prognose algemene reserve

Terug naar navigatie - Prognose algemene reserve

In onderstaand overzicht wordt het geprognosticeerde verloop van de algemene reserve weergegeven:

prognose verloop omvang algemene reserve (bedragen x € 1,-) 2023 2024 2025 2026 2027
geraamde stand algemene reserve begin jaar 13.719.000 14.145.000 15.285.000 14.760.000 14.767.000
mutaties algemene reserve:
vermeerderingen:
afsluitingen grondexploitaties obv voorzichtige variant 6.000 99.000
vrijval dekkingsreserve: landbouwgronden 111.000
opbrengsten achterblijvende locaties tbv Het Palet 286.000
opbrengsten achterblijvende locaties tbv oude Kloosteruin/med.centrum 251.000
opbrengsten achterblijvende locaties tbv Den Herd 891.000
opbrengsten achterblijvende locaties tbv Praktijkschool 370.000
opbrengsten achterblijvende locaties tbv Den Tref 663.000
Kempisch bedrijvenpark: winstuitkering 1.875.000
exploitatiesaldo en budgetoverhevelingen 9.177.000
verminderingen:
aanvulling dekkingsreserve tbv gemeenschpashuis aan de Markt -9.936.000
aanvulling dekkingsreserve tbv oude Kloostertuin / med.centrum -251.000
aanvulling dekkingsreserve tbv Het Palet -944.000
aanvulling dekkingsreserve tbv Den Herd naar de Markt -941.000
aanvulling dekkingsreserve tbv praktijkschool Den Herd naar de Markt -670.000
aanvulling dekkingsreserve tbv Den Tref -1.000.000
sloopkosten gemeenschapshuis aan de Markt budgetoverheveling -254.000
toevoeging algemene reserve grondexploitatie (resultaatbestemming) -37.000
uitvoeringsprogramma duurzaamheid particulieren -350.000 -350.000 -350.000
uitvoeringsprogramma duurzaamheid particulieren: budgetoverheveling -168.000
eenmalige kosten Het Palet / MFA Hapert / Kloostertuin -40.000
budgetoverhevelingen 2022 -1.614.000
saldo begroting 2023, inclusief begrotingswijzigingen 2.957.000 1.956.000 2.628.000 377.000 377.000
mutaties perspectiefnota 2023 -1.301.000 -466.000 -1.907.000 -20.000 -387.000
geraamde stand algemene reserve eind 14.145.000 15.285.000 14.760.000 14.767.000 14.757.000