II. Geactualiseerd meerjarenprogramma 2023-2027

Geactualiseerd overzicht meerjarenprogramma

Terug naar navigatie - Geactualiseerd overzicht meerjarenprogramma

Onderstaand wordt het meerjarenprogramma na verwerking van de mutaties uit deze perspectiefnota weergegeven:

Waarden
A/B Omschrijving (bedragen x € 1.0) i/s 2023-i 2024-i 2025-i 2026-i 2027-i 2023 2024 2025 2026 2027
A Bestuur en ondersteuning -
Algemene reserve: MFA aan de Markt i 2.542.500
Reserve kapitaallasten investeringen:MFA aan de Markt i -2.542.500
B Algemene reserve: dekking dotatie reserve kapitaallasten gemeenschapshuis aan de Markt i 940.800
Algemene reserve: dekking dotatie reserve kapitaallasten gemeenschapshuis aan de Markt i 670.307
Algemene reserve: dekking dotatie reserve kapitaallasten investeringen locatie MFA Hapert i 2.195.620
Algemene reserve: dotatie opbrengst latende opbrengst locatie Den Herd i 891.475 -891.475
Algemene reserve: dotatie opbrengst latende opbrengst locatie Praktijkschool i 370.307 -370.307
Algemene reserve: toevoeging latende opbrengst locatie Den Herd i -891.475
Algemene reserve: toevoeging latende opbrengst locatie Den Tref i -662.701
Algemene reserve: toevoeging latende opbrengst locatie Het Palet i -285.664
Algemene reserve: toevoeging latende opbrengst locatie Praktijkschool i -370.307
Algemene reserve: toevoeging opbrengst verkoop Med.Centrum i -151.300
Algemene reserve: toevoeging opbrengst verkoop oude Kloostertuin i -100.000
Reserve kapitaallasten gemeenschapshuis aan de Markt i -1.611.107
Reserve kapitaallasten gemeenschapshuis aan de Markt (opbrengst locatie Den Herd) s 44.583 44.305 44.027 44.027
Reserve kapitaallasten gemeenschapshuis aan de Markt (opbrengst locatie Praktijkschool) s 31.765 31.566 31.368 31.368
Reserve kapitaallasten gemeenschapshuis Den Tref i -1.000.000
Reserve kapitaallasten investeringen dekking uitgaven MFA Hapert s -75.915 15.721 60.304 92.727
Reserve kapitaallasten investeringen locatie MFA Hapert i -1.195.620
433 -1.108.073 -1.126.083 168.122
A Overhead en ondersteuning organisatie -
Energiebesparende maatregelen gemeentehuis s -431.000 -20.832 -40.801 -39.939
Renovatie dak gemeentehuis s -25.000 -875 -1.720 -1.690
Uitbreiding formatie Ontwikkeling / Dienstverlening & Bedrijfsvoering s -117.353 -216.761 -216.761 -216.761 -216.761
Vervanging installaties gemeentehuis s -91.000 -4.398 -8.615 -8.433
-547.000 -117.353 -216.761 -242.866 -267.897 -266.823
A Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien -
Algemene uitkering jeugdzorg 2022 t/m 2025 s 902.000 831.000 573.000 573.000
Taakstelling middels stofkammaatregelen s 150.000 300.000 300.000 300.000 300.000
B Extra verhoging tarieven onroerende zaakbelastingen s 244.000 244.000 244.000 244.000
150.000 1.446.000 1.375.000 1.117.000 1.117.000
A Veiligheid -
Renovatie dak brandweerkazerne Hapert s -32.000 -1.120
Uitbreiding formatie buitengewoon opsporingsambtenaar s -34.594 -72.199 -72.199 -72.199 -72.199
-32.000 -34.594 -72.199 -72.199 -72.199 -73.319
A Verkeer en vervoer -
Herinrichting Oude Provincialeweg s -302.000 -7.550 -14.919 -14.738 -14.556 -14.375
Herstructurering KoolbogtBladel s -100.000 -2.750 -5.425 -5.350 -5.275 -5.200
Infrastructurele maatregelen centrumvisie Bladel s -300.000 -7.500 -14.820 -14.640 -14.460 -14.280
Uitbreiding formatie buitendienst medewerkers s -54.330 -56.123 -56.123 -56.123 -56.123
Uitvoering verkeersvisie 2024 s -1.430.000 -35.750 -70.642 -69.784 -68.926
Uitvoering verkeersvisie 2025 s -1.430.000 -35.750 -70.642 -69.784
Uitvoering verkeersvisie 2026 s -1.430.000 -35.750 -70.642
Uitvoering verkeersvisie 2027 s -1.430.000 -35.750
Verbetering / gepland groot onderhoud wegen 2024 s -1.502.396 -37.560 -74.218 -73.317 -72.415
Verbetering / gepland groot onderhoud wegen 2025 s -1.502.396 -37.560 -74.218 -73.317
Verbetering / gepland groot onderhoud wegen 2026 s -1.502.396 -37.560 -74.218
Verbetering / gepland groot onderhoud wegen 2027 s -1.502.396 -37.560
Vervanging openbare verlichting 2024: armaturen s -58.133 -2.325 -4.563 -4.476 -4.389
Vervanging openbare verlichting 2024: masten s -62.593 -1.721 -3.396 -3.349 -3.302
Vervanging openbare verlichting 2025: armaturen s -58.133 -2.325 -4.563 -4.476
Vervanging openbare verlichting 2025: masten s -62.593 -1.721 -3.396 -3.349
Vervanging openbare verlichting 2026: armaturen s -58.133 -2.325 -4.563
Vervanging openbare verlichting 2026: masten s -62.593 -1.721 -3.396
Vervanging openbare verlichting 2027: armaturen s -58.133 -2.325
Vervanging openbare verlichting 2027: masten s -62.593 -1.721
B Herstructurering KoolbogtBladel s -900.000 -24.750 -48.825 -48.150 -47.475
Infrastructurele maatregelen centrumvisie Bladel s
Uitvoering herinrichting N284 s -86.000 -150.000 -1.150.000 -4.157 -15.391 -77.752
Verbreden bestaande recreatieve fietspaden Cartierheide (semi-verharding) s -750.000 -26.250 -51.600 -50.700 -49.800 -48.900
-1.452.000 -3.953.122 -3.139.122 -3.203.122 -4.203.122 -98.380 -244.993 -424.708 -584.856 -794.238
A Economie -
B Toeristenbelasting s
A Onderwijs -
B Extra lokaal basisschool De Vest s
A Sport, cultuur en recreatie -
Fusie korfbalverenigingen Hapert en Hoogeloon: nieuwbouw s -844.000 -23.210 -45.787 -45.154 -44.521
Fusie korfbalverenigingen Hapert en Hoogeloon: nieuwbouw SPUK s 118.160 3.249 6.410 6.322 6.233
Fusie korfbalverenigingen Hapert en Hoogeloon: verbouwing s -267.000 -9.345 -18.370 -18.049 -17.729
Fusie korfbalverenigingen Hapert en Hoogeloon: verbouwing SPUK s 37.380 1.308 2.572 2.527 2.482
Herontwikkeling sportpark Casteren s -1.147.000 -40.145 -78.914 -77.537 -76.161
Herontwikkeling sportpark Casteren SPUK s 160.580 5.620 11.048 10.855 10.663
Kunstgrastrajecten Bladel en Hapert s -2.100.000 -101.500 -198.800 -194.600 -190.400 -186.200
Kunstgrastrajecten Bladel en Hapert SPUK s 294.000 14.210 27.832 27.244 26.656 26.068
LUWA-toren Bladel: renovatie s -50.000 -1.750 -3.440 -3.380 -3.320
Renovatie sportvelden 2024 s -3.500 -83 -165 -164 -164
Renovatie sportvelden 2024 SPUK s 3.500 83 165 164 164
Renovatie sportvelden 2025 s -3.500 -83 -165 -165
Renovatie sportvelden 2025 SPUK s 3.500 83 165 165
Renovatie sportvelden 2026 s -3.500 -83 -83
Renovatie sportvelden 2026 SPUK s 3.500 83 83
Sportpark De Lemelvelden: renovatie gebouw De Witpen s -91.000 -3.185 -6.261 -6.152 -6.042
Sportpark De Lemelvelden: renovatie tennis/korfbal s -35.000 -1.225 -2.408 -2.366
Sportpark De Lemelvelden: renovatie tennis/korfbal SPUK s 4.900 172 337 331
Sportpark De Lemelvelden: renovatie tribune vv Hapert s -20.000 -700 -1.376 -1.352 -1.328
Sportpark De Lemelvelden: renovatie tribune vv Hapert SPUK s 2.800 98 193 189 186
Sportpark De Smagtenbocht: renovatie dak VV Bladella s -69.000 -2.415 -4.747 -4.664 -4.582
Sportpark De Smagtenbocht: renovatie dak VV Bladella SPUK s 9.660 338 665 653 641
Sportpark De Smagtenbocht: renovatie tennispaviljoen s -42.000 -1.470 -2.890 -2.839
Sportpark De Smagtenbocht: renovatie tennispaviljoen SPUK s 5.880 206 405 397
Uitvoering groenstructuurplan 2023 s -40.000 -1.400 -2.752 -2.704 -2.656 -2.608
Uitvoering groenstructuurplan 2024 s -150.000 -5.250 -10.320 -10.140 -9.960
Uitvoering groenstructuurplan 2025 s -150.000 -5.250 -10.320 -10.140
Uitvoering groenstructuurplan 2026 s -150.000 -5.250 -10.320
Uitvoering groenstructuurplan 2027 s -150.000 -5.250
Vervanging openbaar groen 2023 s -260.000 -9.100 -17.888 -17.576 -17.264 -16.952
Vervanging openbaar groen 2024 s -260.000 -9.100 -17.888 -17.576 -17.264
Vervanging openbaar groen 2025 s -260.000 -9.100 -17.888 -17.576
Vervanging openbaar groen 2026 s -260.000 -9.100 -17.888
Vervanging openbaar groen 2027 s -260.000 -9.100
Vervanging speeltoestellen 2024 s -88.500 -5.753 -11.240 -10.974 -10.709
Vervanging speeltoestellen 2025 s -163.000 -10.595 -20.701 -20.212
Vervanging speeltoestellen 2026 s -66.000 -4.290 -8.382
Vervanging speeltoestellen 2027 s -66.000 -4.290
B Fusie korfbalverenigingen Hapert en Hoogeloon: kunstgrasveld s
Fusie korfbalverenigingen Hapert en Hoogeloon: kunstgrasveld SPUK s
Fusie korfbalverenigingen Hapert en Hoogeloon: nieuwbouw s
Fusie korfbalverenigingen Hapert en Hoogeloon: nieuwbouw SPUK s
Fusie korfbalverenigingen Hapert en Hoogeloon: verbouwing s
Fusie korfbalverenigingen Hapert en Hoogeloon: verbouwing SPUK s
Gemeenschapshuis aan de Markt: huur en servicekosten bibliotheek s 75.785 75.785 75.785
Herontwikkeling sportpark Casteren s
Herontwikkeling sportpark Casteren SPUK s
Multifunctionele accommodatie met binnenzwembad s -7.500.000 -10.000.000 -324.468 -757.092 -757.092 -757.092
Multifunctionele accommodatie met binnenzwembad: exploitatie subsidie s -225.000 -225.000 -225.000
Multifunctionele accommodatie met binnenzwembad: installaties s -500.000 -17.500 -34.400 -33.800
Multifunctionele accommodatie met binnenzwembad: kostendekkende huur s -0 791.491 790.892
-2.106.000 -10.157.920 -11.139.220 -476.000 -476.000 -97.790 -606.316 -1.316.161 -579.416 -607.953
A Sociaal domein -
Gemeenschapshuis aan de Markt aanvulling s -2.542.500 -88.988 -174.924 -171.873 -168.822 -165.771
MFA De Poel Netersel: verduurzaming s -44.000 -2.127 -4.165 -4.077
MFA D'n Anloop Hoogeloon: verduurzaming s -37.000 -1.788 -3.503 -3.429
Uitbreiding formatie begeleiding nieuwkomers s -44.673 -57.218 -57.218 -57.218 -57.218
Voormalige gemeentewerf Bladel: renovatie dak s -65.000 -2.275 -4.472 -4.394 -4.316
B Gemeenschapshuis aan de Markt: huur en servicekosten CJG s 45.262 45.262 45.262
Gemeenschapshuis aan de Markt: huur en servicekosten Kloostertuin s 45.438 45.438 45.438
-2.542.500 -65.000 -81.000 -133.661 -234.417 -146.778 -147.402 -144.111
A Volksgezondheid en milieu -
Rioolrechten: uitvoering GRP 2024 s
Rioolrechten: uitvoering GRP 2024-2026 s 55.455 164.992 273.154 324.487
Rioolrechten: uitvoering GRP 2025 s
Rioolrechten: uitvoering GRP 2026 s
Rioolrechten: uitvoering GRP 2027 s 55.455
Uitvoering GRP 2022: waterbergingsgebied ind.terrein Bladel s -181.047
Uitvoering GRP 2022: waterbergingsgebied ind.terrein Bladel subsidie s 90.524 90.523
Uitvoering GRP 2024: klimaatmaatregelen s -532.000 -13.300 -26.281 -25.962 -25.642
Uitvoering GRP 2024: vervanging gemalen s -79.650 -3.186 -6.253 -6.133 -6.014
Uitvoering GRP 2024: vervanging riolering s -1.558.760 -38.969 -77.003 -76.067 -75.132
Uitvoering GRP 2025: klimaatmaatregelen s -532.000 -13.300 -26.281 -25.962
Uitvoering GRP 2025: vervanging gemalen s -79.650 -3.186 -6.253 -6.133
Uitvoering GRP 2025: vervanging riolering s -1.558.760 -38.969 -77.003 -76.067
Uitvoering GRP 2026: klimaatmaatregelen s -532.000 -13.300 -26.281
Uitvoering GRP 2026: vervanging gemalen s -79.650 -3.186 -6.253
Uitvoering GRP 2026: vervanging riolering s -1.558.760 -38.969 -77.003
Uitvoering GRP 2027: klimaatmaatregelen s -532.000 -13.300
Uitvoering GRP 2027: vervanging gemalen s -79.650 -3.186
Uitvoering GRP 2027: vervanging riolering s -1.558.760 -38.969
-90.523 -2.079.887 -2.170.410 -2.170.410 -2.170.410
A Ruimtelijke ontwikkeling en beheer -
Anticiperende verwervingen s -2.000.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000
Startersleningen s -375.000 -11.250 -11.250 -11.250 -11.250
B Ontwikkeling latende locatie Den Tref i 662.701
Ontwikkeling latende locatie Het Palet i 285.664
Ontwikkeling latende locatie Kloostertuin/medisch centrum i -251.300 251.300
Ontwikkeling locatie Den Herd i 891.475
Ontwikkeling locatie Praktijkschool i 370.307
Opbrengst verkoop Med.Centrum i 151.300
Opbrengst verkoop oude Kloostertuin i 100.000
-2.375.000 -71.250 1.128.415 1.190.532 -71.250
-6.191.023 -18.630.929 -17.076.752 -5.849.532 -6.881.532 -331.778 497 -807.370 -470.321 -672.572