Sitemap

 1. Blz. 1 Najaarsnota 2023
  1. Blz. 2 Najaarsnota 2023
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 1. Inleiding
    1. Blz. 5 Voorwoord
    2. Blz. 6 Vertrekpunt meerjarenperspectief
    3. Blz. 7 Mutaties meerjarenprogramma
    4. Blz. 8 Autonome structurele mutaties najaarsnota
    5. Blz. 9 Autonome incidentele mutaties najaarsnota
    6. Blz. 10 Autonome mutaties totaal najaarsnota
    7. Blz. 11 Geactualiseerd meerjarenperspectief
    8. Blz. 12 Conclusie
   2. Blz. 13 2. Opbouw najaarsnota 2023
    1. Blz. 14 Kenmerken van deze najaarsnota zijn
    2. Blz. 15 Investeringskredieten
    3. Blz. 16 Opbouw en indeling
  3. Blz. 17 3. Programma's
   1. Blz. 18 3.1 Bestuur en ondersteuning
    1. Blz. 19 Algemeen
    2. Blz. 20 Meerjarenprogramma
    3. Blz. 21 Stand van investeringen 2023
    4. Blz. 22 Bijstelling budgetten
    5. Blz. 23 Bijstelling reserves
    6. Blz. 24 Samenvatting financiële consequenties
   2. Blz. 25 3.2 Veiligheid
    1. Blz. 26 Algemeen
    2. Blz. 27 Meerjarenprogramma
    3. Blz. 28 Stand van investeringen 2023
    4. Blz. 29 Bijstelling budgetten
    5. Blz. 30 Samenvatting financiële consequenties
   3. Blz. 31 3.3 Verkeer en vervoer
    1. Blz. 32 Algemeen
    2. Blz. 33 Meerjarenprogramma
    3. Blz. 34 Stand van investeringen 2023
    4. Blz. 35 Bijstelling budgetten
    5. Blz. 36 Ontwikkelingen
    6. Blz. 37 Samenvatting financiële consequenties
   4. Blz. 38 3.4 Economie
    1. Blz. 39 Algemeen
    2. Blz. 40 Meerjarenprogramma
    3. Blz. 41 Stand van investeringen 2023
    4. Blz. 42 Bijstelling budgetten
    5. Blz. 43 Samenvatting financiële consequenties
   5. Blz. 44 3.5 Onderwijs
    1. Blz. 45 Algemeen
    2. Blz. 46 Meerjarenprogramma
    3. Blz. 47 Stand van investeringen 2023
    4. Blz. 48 Bijstelling budgetten
    5. Blz. 49 Samenvatting financiële consequenties
   6. Blz. 50 3.6 Sport, cultuur en recreatie
    1. Blz. 51 Algemeen
    2. Blz. 52 Meerjarenprogramma
    3. Blz. 53 Stand van investeringen 2023
    4. Blz. 54 Bijstelling budgetten
    5. Blz. 55 Ontwikkelingen
    6. Blz. 56 Samenvatting financiële consequenties
   7. Blz. 57 3.7 Sociaal domein
    1. Blz. 58 Algemeen
    2. Blz. 59 Meerjarenprogramma
    3. Blz. 60 Stand van investeringen 2023
    4. Blz. 61 Bijstelling budgetten
    5. Blz. 62 Ontwikkelingen
    6. Blz. 63 Samenvatting financiële consequenties
   8. Blz. 64 3.8 Volksgezondheid en milieu
    1. Blz. 65 Algemeen
    2. Blz. 66 Meerjarenprogramma
    3. Blz. 67 Stand van investeringen 2023
    4. Blz. 68 Bijstelling budgetten
    5. Blz. 69 Samenvatting financiële consequenties
   9. Blz. 70 3.9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing
    1. Blz. 71 Algemeen
    2. Blz. 72 Meerjarenprogramma
    3. Blz. 73 Stand van investeringen 2023
    4. Blz. 74 Bijstelling budgetten
    5. Blz. 75 Samenvatting financiële consequenties
   10. Blz. 76 3.10 Overhead en ondersteuning organisatie
    1. Blz. 77 Algemeen
    2. Blz. 78 Meerjarenprogramma
    3. Blz. 79 Stand van investeringen 2023
    4. Blz. 80 Bijstelling budgetten
    5. Blz. 81 Samenvatting financiële consequenties
   11. Blz. 82 3.11 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
    1. Blz. 83 Algemeen
    2. Blz. 84 Meerjarenprogramma
    3. Blz. 85 Stand van investeringen 2023
    4. Blz. 86 Bijstelling budgetten
    5. Blz. 87 Ontwikkelingen
    6. Blz. 88 Samenvatting financiële consequenties
  4. Blz. 89 4. Paragrafen
   1. Blz. 90 4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 91 Inleiding
    2. Blz. 92 Beleid voor risicomanagement
    3. Blz. 93 Risicio-inventarisatie
    4. Blz. 94 Financiële indicatie risico-inventarisatie en -kwantificering
    5. Blz. 95 Weerstandsvermogen
   2. Blz. 96 4.2 Bedrijfsvoering
    1. Blz. 97 Rechtmatigheidsverantwoording
   3. Blz. 98 4.3 Kapitaalgoederen
    1. Blz. 99 Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen
   4. Blz. 100 4.4 Rekenkamerrapporten
    1. Blz. 101 Inleiding
    2. Blz. 102 Woonbeleid
    3. Blz. 103 Implementatie van de Omgevingswet
    4. Blz. 104 De staat van de ondersteuning van de volksvertegenwoordiging in het decentraal bestuur
  5. Blz. 105 5. Financiële begroting (overzicht van baten en lasten)
   1. Blz. 106 5.1 Toelichting begroting (baten en lasten)
    1. Blz. 107 Financiële begroting: baten en lasten
    2. Blz. 108 Financiële begroting: structureel en incidenteel
  6. Blz. 109 6. Bijlagen
   1. Blz. 110 6.1 Overzicht geraamde baten en lasten per beleidsveld
    1. Blz. 111 Overzicht geraamde baten en lasten per beleidsveld
   2. Blz. 112 6.2 Overzicht verloop algemene reserve
    1. Blz. 113 Overzicht verloop algemene reserve
  7. Zoeken
  8. Publicatie bijlagen
  9. Contact
  10. PrivacyStatement
  11. Sitemap