Verbonden partijen

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

In deze paragraaf informeren wij u over de ontwikkelingen bij de verbonden partijen waar we als gemeente een groter risico lopen en waarover we het belangrijk vinden om u tussentijds op de hoogte te houden. 

Op dit moment zijn er geen afwijkingen ten opzichte van informatie die al met uw raad is gedeeld.