Onderhoud kapitaalgoederen

Verduurzaming en vervanging installaties gemeentelijke gebouwen

In 2020 en 2021 (perspectiefnota) zijn diverse kredieten beschikbaar gesteld voor de verduurzaming, renovaties en de vervanging van technische installaties van onderstaande gemeentelijke gebouwen. Deze kredieten zijn onlangs nogmaals geactualiseerd voor wat betreft de verwachte termijn van uitvoering. Door de nasleep van de COVID-19 crisis en capaciteitsproblemen bij BIZOB (inkoop) hebben de voorbereidingen en aanbestedingen van een aantal projecten de nodige vertraging opgelopen. In 2021 zijn voor de overige projecten reeds voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. De uitvoering en afronding van het merendeel van deze projecten staat gepland voor het jaar 2022. De werkzaamheden met betrekking tot de accommodaties van de korfbalverenigingen in Hapert en Casteren zijn tijdelijk on hold gezet in verband met het onderzoek naar de fusiemogelijkheden van deze verenigingen. De (restant)kredieten voor voornoemde projecten zullen bij de jaarrekening 2021 worden overgeheveld naar het dienstjaar 2022.

Daarnaast zijn enkele kredieten qua raming bijgesteld op basis van de resultaten van aanbesteding, nadere prioritering qua jaar van uitvoering en/of bijstelling van ambities op het gebied van verduurzaming. Met betrekking tot de oudbouw van het gemeentehuis wordt voor 2021 en 2022 enkel nog rekening gehouden met investeringen van resp. € 266.000,- (installaties) en € 19.000,- (zonnewering raadszaal). De overige verduurzamingsmaatregelen worden doorgeschoven naar 2025 en zullen worden opgenomen in het MIP 2021-2025, planjaar 2025. Deze maatregelen leiden tot een kredietbijstelling van € 296.000,- in 2021.

Ten aanzien van sporthal Eureka te Hapert wordt afgezien van de ambitie “gasloos” en zal de sporthal verwarmd blijven op gas met behulp van c.v.-ketels. Daarnaast wordt de aanleg van de beoogde extra zonnepanelen om het elektriciteitsverbruik te neutraliseren uitgesteld tot de terug levering van elektriciteit (later) weer mogelijk wordt. Deze maatregelen leiden tot een kredietbijstelling van € 277.000,- in 2021. De kredietbijstellingen leiden tot lagere kapitaallasten.

Voornoemde bijstellingen leiden per saldo tot onderstaand overzicht:

Technische installaties en renovaties: Investering Uitvoering Bijstelling krediet
Installaties tribune V.V. Hapert 47.000 2021
Installaties tennis en korfbal de Lemelvelden 37.000 2022
Renovatie dak sporthal Eureka Hapert 105.000 2021
Installaties sporthal Eureka Hapert 160.000 2022
Installaties sporthal X-sport Bladel 63.000 2021 -23.000
Installaties voetbal en korfbal Casteren 102.000 2022
Installaties V.V. Hoogeloon 62.000 2022
Installaties MFA de Poel te Netersel 78.000 2022
Renovatie dak oudbouw gemeentehuis Bladel 264.000 2021 -149.000
Installaties gemeentehuis Bladel 267.000 2022 -67.000
Renovatie graanmolen Hapert 18.000 2021
Totaal 1.203.000 -239.000
Verduurzaming gebouwen: Investering Uitvoering Bijstelling raming
Sportpark de Lemelvelden 184.000 2022
Sportpark de Roetwijer 31.000 2022
Accommodatie voetbal/korfbal de de Smelen 126.000 2022
Sporthal Eureka (i.v.m. MFA Hapert) 532.000 2022 -277.000
MFA de Poel te Netersel 33.000 2022
Gemeentehuis Bladel 582.000 2022 -296.000
Totaal 1.488.000 -573.000

Onderhoud gemeentelijke gebouwen

Groot onderhoud aan diverse gemeentelijke gebouwen hebben we geherprioiteerd met als gevolg dat onderhoudswerkzaamheden voor een bedrag ad € 629.000,- doorgeschoven worden naar 2022. Uitvoering van deze werkzaamheden worden, daar waar mogelijk, gekoppeld aan werkzaamheden voor de verduurzaming van de diverse gebouwen. Het groot onderhoud wordt verrekend met de voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen.