II. Geactualiseerd meerjarenprogramma 2022-2026

Geactualiseerd overzicht meerjarenprogramma

Terug naar navigatie - Geactualiseerd overzicht meerjarenprogramma
Waarden
nr A/B Omschrijving i/s 2022-i 2023-i 2024-i 2025-i 2026-i 2022 2023 2024 2025 2026
10 A Bestuur en ondersteuning -
B Algemene reserve: dekking dotatie reserve kapitaallasten gemeenschapshuis aan de Markt i 940.800
Algemene reserve: dekking dotatie reserve kapitaallasten gemeenschapshuis aan de Markt i 670.307
Algemene reserve: dekking dotatie reserve kapitaallasten investeringen locatie MFA Hapert i 2.195.620
Algemene reserve: toevoeging opbrengst locatie Den Herd i -940.800
Algemene reserve: toevoeging opbrengst locatie MFA Hapert i -2.195.620
Algemene reserve: toevoeging opbrengst locatie Praktijkschool i -670.307
Reserve kapitaallasten gemeenschapshuis aan de Markt i -1.611.107
Reserve kapitaallasten gemeenschapshuis aan de Markt (opbrengst locatie Den Herd) s 46.975 46.601 46.601
Reserve kapitaallasten gemeenschapshuis aan de Markt (opbrengst locatie Praktijkschool) s 31.508 31.519 31.519
Reserve kapitaallasten investeringen dekking uitgaven MFA Hapert s 103.205 102.590 101.975 101.975
Reserve kapitaallasten investeringen locatie MFA Hapert i -2.195.620
Totaal 10 -2.092.415 -1.430.034 180.095 180.095
20 A Overhead en ondersteuning organisatie -
energiebesparende maatregelen gemeentehuis s -431.000 -31.966 -31.750
renovatie dak gemeentehuis s -25.000 -1.188 -1.180
vervanging installaties gemeentehuis s -91.000 -6.749 -6.704
Totaal 20 -547.000 -39.903 -39.634
40 A Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien -
Algemene uitkering jeugdzorg 2022 t/m 2025 s 950.000 894.000 823.000 823.000
Herijking gemeentefonds: stelpost s -157.000 -479.000 -811.000 -816.000
Onderuitputting kapitaallasten i 132.340 167.006 120.695 194.249 144.681
Totaal 40 132.340 960.006 535.695 206.249 151.681
110 A Veiligheid -
Renovatie dak brandweerkazerne Bladel s -25.000 -1.188 -1.180 -1.173 -1.165
Totaal 110 -25.000 -1.188 -1.180 -1.173 -1.165
120 A Verkeer en vervoer -
Uitvoering verkeersvisie 2023 s -130.000 -3.575 -3.556 -3.536 -3.517
Uitvoering verkeersvisie 2024 s -1.430.000 -39.325 -39.111 -38.896
Uitvoering verkeersvisie 2025 s -1.430.000 -39.325 -39.111
Uitvoering verkeersvisie 2026 s -1.430.000 -39.325
Uitvoering verkeersvisie Bladel regionale pilots s -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
Verbetering / gepland groot onderhoudwegen 2023 s -1.502.396 -41.316 -41.091 -40.865 -40.640
Verbetering / gepland groot onderhoudwegen 2024 s -1.502.396 -41.316 -41.091 -40.865
Verbetering / gepland groot onderhoudwegen 2025 s -1.502.396 -41.316 -41.091
Verbetering / gepland groot onderhoudwegen 2026 s -1.502.396 -41.316
Vervanging openbare verlichting 2023: armaturen s -58.133 -3.343 -3.321 -3.299 -3.277
Vervanging openbare verlichting 2023: masten s -62.593 -2.034 -2.023 -2.011 -1.999
Vervanging openbare verlichting 2024: armaturen s -58.133 -3.343 -3.321 -3.299
Vervanging openbare verlichting 2024: masten s -62.593 -2.034 -2.023 -2.011
Vervanging openbare verlichting 2025: armaturen s -58.133 -3.343 -3.321
Vervanging openbare verlichting 2025: masten s -62.593 -2.034 -2.023
Vervanging openbare verlichting 2026: armaturen s -58.133 -3.343
Vervanging openbare verlichting 2026: masten s -62.593 -2.034
B herstructurering Koolbogt s 0 0 0 0
Infrastructurele maatregelen centrumvisie Bladel s -300.000 -8.250 -8.205 -8.160 -8.115 -8.070
Uitvoering herinrichting N284 s -350.000 -300.000 -1.100.000 -1.100.000 -16.625 -30.770 -82.825 -134.550
verbreden bestaande recreatieve fietspaden Cartierheide (semi-verharding) s -750.000 -35.625 -35.400 -35.175 -34.950 -34.725
Verkeersvisie Hapert: aanpassing Oude Provincialeweg s -850.000 -1.300.000 -23.375 -58.998 -58.675 -58.353 -58.030
Totaal 120 -1.900.000 -3.403.122 -3.353.122 -4.153.122 -4.153.122 -167.250 -269.496 -368.789 -505.518 -641.443
130 A Economie -
B Toeristenbelasting s 30.350 30.350 30.350 30.350
Totaal 130 30.350 30.350 30.350 30.350
140 A Onderwijs -
Totaal 140
150 A Sport, cultuur en recreatie -
Kunstgras voetbalveld De Lemelvelden s -302.500 -22.435 -22.284 -22.133 -21.982
Kunstgras voetbalveld De Lemelvelden SPUK s 42.350 3.141 3.120 3.099 3.077
LUWA-toren Bladel: renovatie s -50.000 -2.375 -2.360 -2.345
renovatie sportvelden 2023 s -25.000 -1.188 -1.180 -1.173 -1.165
renovatie sportvelden 2024 s -25.000 -1.188 -1.180 -1.173
renovatie sportvelden 2025 s -25.000 -1.188 -1.180
renovatie sportvelden 2026 s -25.000 -1.188
sportpark De Lemelvelden: renovatie gebouw De Witpen s -91.000 -4.323 -4.295 -4.268
sportpark De Lemelvelden: renovatie tennis/korfbal s -35.000 -1.663 -1.652
sportpark De Lemelvelden: renovatie tribune vv Hapert s -20.000 -950 -944 -938
sportpark De Smagtenbocht: renovatie dak VV Bladella s -69.000 -3.278 -3.257 -3.236
sportpark De Smagtenbocht: renovatie tennispaviljoen s -42.000 -1.995 -1.982
sportpark De Smagtenbocht: technische installaties tennispaviljoen s -15.000 -1.113 -1.105 -1.098 -1.090
Uitvoering groenstructuurplan 2023 s -110.000 -5.225 -5.192 -5.159 -5.126
Uitvoering groenstructuurplan 2024 s -110.000 -5.225 -5.192 -5.159
Uitvoering groenstructuurplan 2025 s -110.000 -5.225 -5.192
Uitvoering groenstructuurplan 2026 s -110.000 -5.225
vervanging toplaag kunstgrasvelden 2023 s -250.000 -18.542 -18.417 -18.292 -18.167
B fusie korfbalverenigingen Hapert en Hoogeloon: kunstgrasveld s -500.000 -37.083 -36.833 -36.583 -36.333 -36.083
fusie korfbalverenigingen Hapert en Hoogeloon: kunstgrasveld SPUK s 70.000 5.192 5.157 5.122 5.087 5.052
fusie korfbalverenigingen Hapert en Hoogeloon: nieuwbouw s -267.000 -8.678 -8.627 -8.577 -8.527 -8.477
fusie korfbalverenigingen Hapert en Hoogeloon: nieuwbouw SPUK s 37.380 1.215 1.208 1.201 1.194 1.187
fusie korfbalverenigingen Hapert en Hoogeloon: verbouwing s -267.000 -12.683 -12.602 -12.522 -12.442 -12.362
fusie korfbalverenigingen Hapert en Hoogeloon: verbouwing SPUK s 37.380 1.776 1.764 1.753 1.742 1.731
Gemeenschapshuis aan de Markt: huur en servicekosten bibliotheek s 75.785 75.785 75.785
herontwikkeling sportpark Casteren s -363.000 -17.243 -17.134 -17.025 -16.916 -16.807
herontwikkeling sportpark Casteren SPUK s 50.820 2.414 2.399 2.383 2.368 2.353
ontwikkeling Egyptische Poort: exploitatiesubsidie zwembad -152.000 -153.000 -153.000
Totaal 150 -1.201.420 -660.150 -365.000 -212.000 -135.000 -65.090 -110.030 -202.860 -213.097 -218.612
160 A Sociaal domein -
MFA De Poel: verduurzaming s -44.000 -3.263 -3.241
MFA D'n Anloop: verduurzaming s -37.000 -2.744 -2.726
voormalige gemeentewerf: renovatie dak s -65.000 -3.088 -3.068 -3.049
B Gemeenschapshuis aan de Markt: huur en servicekosten CJG s 45.262 45.262 45.262
Gemeenschapshuis aan de Markt: huur en servicekosten Kloostertuin s 45.438 45.438 45.438
Totaal 160 -65.000 -81.000 87.612 81.625 81.684
170 A Volksgezondheid en milieu -
Formatie-uitbreiding klimaatadaptie s -34.000 -68.000 -68.000 -68.000 -68.000
Rioolrechten: uitvoering GRP 2023 s 62.076 61.732 61.388 61.045
Rioolrechten: uitvoering GRP 2024 s 62.076 61.732 61.388
Rioolrechten: uitvoering GRP 2025 s 62.076 61.732
Rioolrechten: uitvoering GRP 2026 s 62.076
Uitvoering GRP 2023: klimaatmaatregelen s -532.000 -14.630 -14.550 -14.470 -14.391
Uitvoering GRP 2023: vervanging gemalen s -79.650 -4.580 -4.550 -4.520 -4.490
Uitvoering GRP 2023: vervanging riolering s -1.558.760 -42.866 -42.632 -42.398 -42.164
Uitvoering GRP 2024: klimaatmaatregelen s -532.000 -14.630 -14.550 -14.470
Uitvoering GRP 2024: vervanging gemalen s -79.650 -4.580 -4.550 -4.520
Uitvoering GRP 2024: vervanging riolering s -1.558.760 -42.866 -42.632 -42.398
Uitvoering GRP 2025: klimaatmaatregelen s -532.000 -14.630 -14.550
Uitvoering GRP 2025: vervanging gemalen s -79.650 -4.580 -4.550
Uitvoering GRP 2025: vervanging riolering s -1.558.760 -42.866 -42.632
Uitvoering GRP 2026: klimaatmaatregelen s -532.000 -14.630
Uitvoering GRP 2026: vervanging gemalen s -79.650 -4.580
Uitvoering GRP 2026: vervanging riolering s -1.558.760 -42.866
Totaal 170 -2.170.410 -2.170.410 -2.170.410 -2.170.410 -34.000 -68.000 -68.000 -68.000 -68.000
180 A Ruimtelijke ontwikkeling en beheer -
Anticiperende verwervingen s -2.000.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
Startersleningen s -375.000 -2.813 -2.813 -2.813 -2.813
B Ontwikkeling locatie Den Herd i 940.800
Ontwikkeling locatie MFA Hapert i 2.195.620
Ontwikkeling locatie Praktijkschool i 670.307
Totaal 180 -2.375.000 2.177.807 1.593.294 -17.813 -17.813
Eindtotaal -3.101.420 -8.633.682 -5.953.532 -7.163.532 -6.458.532 -134.000 627.034 176.088 -347.185 -542.857